Ποιοι είμαστε

Ο «Σύλλογος Φίλων Μέμου και Ζιζής Μακρή» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει θέσει ως στόχο του τη διάσωση, διαφύλαξη και προβολή του εικαστικού έργου (γλυπτική, ζωγραφική, χαρακτική, ψηφιδωτό κ.ά.) των Μέμου (Αγαμέμνονα) Μακρή και Ζιζής Μακρή, όπου και αν αυτό βρίσκεται. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2017, με πρωτοβουλία της κόρης των δύο καλλιτεχνών, γλύπτριας και κεραμίστριας Κλειώς Μακρή.

 

Τα μέσα για να επιτευχθούν οι στόχοι μας είναι μια σειρά από δράσεις, που επιθυμία μας είναι να πραγματοποιηθούν συνολικά ή εν μέρει στο μέλλον, όπως:

 

  • η καταγραφή και τεκμηρίωση των καλλιτεχνικών έργων
  • η διοργάνωση εκθέσεων
  • η οργάνωση σεμιναρίων
  • η στοχευμένη παρέμβαση σε δημόσιους φορείς

 

και γενικώς οποιαδήποτε άλλη δράση ή πρωτοβουλία κριθεί απαραίτητη για την επίτευξη του ιδρυτικού στόχους μας.